image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1397/04/16  
عنوان خبر: هفتاد و نهمین جلسه ادواری، گفتمان مدیرعامل و پرسنل بیمارستان
متن خبر: هفتاد و نهمین جلسه ادواری، گفتمان مدیرعامل و پرسنل بیمارستان در روز پنجشنبه 1397/04/14 در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گردید و پرسشهای تمامی کارکنان بخشهای مختلف درمانی و اداری بصورت مکتوب مطرح گردیده و پاسخ هر یک از آنها توسط جناب آقای مهندس امیرحسنخانی بطور کاملا مبسوط و در محیطی صمیمی و گرم ارایه شد و در موارد مقتضی دستورات لازم جهت پیگیری امور مختلف و گزارش اقدامات انجام شده به مدیران مربوطه صادر گردید.