image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1397/03/24  
عنوان خبر: بازدید آموزش به بیمار توسط تیم نظارتی معاونت درمان
متن خبر: بازدید تیم نظارتی آموزش به بیمار معاونت درمان طبق برنامه اعلام شده در تاریخ ۲۳ خرداد ماه 1397 در بیمارستان بنت الهدی انجام شد. در این بازدید بخشهای بستری توسط کارشناسان آموزش به بیمار بیمارستانهای خصوصی و دولتی در زمینه اجرای استانداردهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت همچنین توسط سوپروایزر آموزشی در حضور مدیران ارشد بیمارستان، نتایج بررسی از عملکرد آموزش به بیمار مطرح شد و در این زمینه تبادل نظر توسط کارشناسان صورت گرفت. از اقدامات انجام شده می توان به بارگزاری مطالب آموزشی درفضای مجازی و دانلود رایگان آن جهت مراجعین، افتتاح کلینیک آموزش سلامت، وتهیه مدیاهای آموزشی (فیلمهای آموزشی) برای بیماران و امکان پخش آن درتمام اتاقها به صورت مرکزی به عنوان نقاط قوت اقدامات انجام شده در زمینه آموزش به بیمار این مرکز توسط معاونت درمان مطرح گردید.