image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1397/02/20  
عنوان خبر: برگزاری مراسم جشن روز ماما در بیمارستان بنت الهدی
متن خبر: در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 به مناسبت روز جهانی ماما جشنی با حضور مدیرعامل محترم بیمارستان جناب آقای مهندس امیرحسنخانی و جمعی از مدیران و متخصصین محترم زنان و پرسنل ماما در بیمارستان برگزار گردید که از میهمانان گرامی پذیرایی گرمی به عمل آمد و در ادامه مدیرعامل محترم از زحمات پرسنل تشکر و با اهدای سکه به مامای مسئول و دیگر همکاران ماما قدردانی نمودند.