image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1397/02/16  
عنوان خبر: راه اندازی اتوبوس های آموزش سلامت
متن خبر: به بهانه فرا رسیدن روز جهانی ماما و برای داشتن جامعه ای سالم، نیازمند داشتن مادران و زنان سالم هستیم و این تنها در سایه آموزش مادران میسر است و برای نیل به این هدف بر آن شدیم تا در سطح جامعه ضرورت آموزش را به تصویر بکشیم سپس با راه اندازی اتوبوس های آموزش سلامت زنان در سطح شهر و همکاری همکاران ماما در پارک ها توانستیم گام مثبت دیگری در زمینه آموزش مادران و زنان برداریم و همکاران ماما در زایشگاه بنت الهدی نیز با فعالیت در امر آموزش سهیم شدند