image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1396/09/03  
عنوان خبر: کنفرانس یکروزه اورژانسهای مامایی
متن خبر: کنفرانس یکروزه اورژانسهای مامایی با امتیاز بازآموزی آموزش مداوم کشوری در تاریخ ۹۶/۹/۲ توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی در سالن همایش بیمارستان امید برگزار گردید. این برنامه با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد و متخصصین زنان و زایمان بیمارستان وزایشگاه بنت الهدی اجرا گردید. گروه هدف این کنفرانس آموزشی یکروزه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی و پزشکان عمومی بودند که خوسبختانه مورد استقبال تعداد کثیری از اعضا سامانه آموزش مداوم کشوری قرارگرفت.