image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1396/04/14  
عنوان خبر: بار دیگر خانواده بزرگ بنت الهدی برخود بالید
متن خبر: در پی پیشرفت های مکرر و حرکت رو به جلو مجموعه بهداشتی درمانی بنت الهدی و در تداوم مدیریت عالی این نهاد خوش نام و افتخارات متعددی که در مجامع ملی نصیب ایشان گردیده است این بار شاهد صدور گواهینامه بین المللی و دیپلم افتخار مدیریت برتر از سوی صندوق اروپایی توسعه مدیریت هستیم مدرکی که پس از ارزیابی و کنکاش دقیق از سوی این صندوق به مدیران برتر واحدهای خدماتی که توانسته باشند معیارهای بین المللی مورد نظر ایشان را کسب نمایند، اهدا می گردد و "جناب آقای مهندس علیرضا امیرحسنخانی" مدیرعامل بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی مشهد توانسته است به این مهم دست یابد. امیدواریم با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر خانواده بزرگ بنت الهدی بتوانیم بیش از پیش در جهت ارایه خدمات به هموطنان عزیز و مجاورین و زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گام برداریم.