image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1395/04/26  
عنوان خبر: شركت بيمارستان بنت الهدي در همايش و نمايشگاه گردشگري سلامت
متن خبر: با توجه به برگزاري اولين همايش و نمايشگاه ملي گردشگري سلامت ايران در مشهد مقدس (از سوي دانشگاه علوم پزشكي مشهد) بيمارستان و زايشگاه خصوصي بنت الهدي نيز كه همواره در زمينه توريسم درماني پيشرو بوده است با تهيه غرفه و حضور فعال مديران و پزشكان و پرسنل اين بخش، به ارايه و معرفي دستاوردهاي خود در اين صنعت نمود. لازم به ذكر است كه طي سه روز برگزاري نمايشگاه فوق جلسات متعدد سخنرانی و بحث و تبادل نظر نيز برگزار گرديد و افراد و نمايندگان مراكز و سازمانهاي مختلفي نيز از غرفه بنت الهدي بازديد نمودند كه از اين ميان مي توان به حضورجناب آقاي رشيديان استاندار محترم خراسان رضوي آقای دكتر مدقق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همكاران واحد گردشگري و سلامت و ارزشيابي، آقاي دوغان كنسول محترم تركيه در مشهد، آقاي دكتر الياسري معاون محترم وزارت علوم كشور عراق آقاي دكتر ضرابي مدير عامل محترم شركت بن یاخته و روسا و مديران بيمارستانها و مراكز فعال در زمينه توريسم درماني، اشاره نمود. لازم به ذكر است كه بيمارستان بنت الهدي طي دهه گذشته با حضور در نمايشگاههاي متعدد داخل و خارج از كشور، نقش فعالي در اين صنعت داشته و تجارب ارزنده ای در اين زمينه کسب نموده است.