image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/12/08  
عنوان خبر: انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد رضا امیرحسنخانی به عنوان نماینده منتخب مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان
متن خبر: با توجه به سوابق ارزنده جناب آقای دکتر محمد رضا امیرحسنخانی، ریاست هیئت مدیره بیمارستان بنت الهدی، در صحنه های مختلف انقلابی، اجتماعی و مدیریتی، این مرد عرصه های نبرد حق بر علیه باطل در دوران جنگ تحمیلی و جانباز دفاع مقدس و مدیر موفق عرصه سازندگی، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با اکثریت قریب به اتفاق آرای مردم فهیم و قدرشناس منطقه فردوس و طبس به عنوان نماینده منتخب، انتخاب گردید. این اتفاق مبارک را به مردم عزیز این منطقه از کشور اسلامی و خانواده بزرگ بنت الهدی تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان در راه اعتلای جمهوری اسلامی ایران را آرزو می کنیم.