image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/11/23  
عنوان خبر: افتتاح واحد بیماران VIP
متن خبر: به دنبال اقدامات سالهای قبل در زمینه جذب بیماران مراجعه کننده از سایر کشورها و فعالیت های متعدد بیمارستان بنت الهدی در صنعت توریسم درمانی و راه اندازی واحد (International Patient Department) IPD در سال گذشته و از طرفی با توجه به نیاز وجود مکان خاص جهت این امر مهم، به همت مدیریت بیمارستان دفتر زیبا و مدرنی در طبقه همکف بیمارستان تحت عنوان "واحد IPD" راه اندازی و تجهیز گردید. در این مکان سالنی با فضای تلفیقی مدرن و سنتی جهت پذیرش و پذیرایی از این بیماران با کلیه امکانات رفاهی (اینترنت- تلویزیون - ماهواره و پذیرایی از سوی بیمارستان) تاسیس گردیده و در مجاورت آن نیز محلی جهت پزشک IPD و معاینه و چک آپ مراجعین به این واحد راه اندازی شد. با این اقدام مهم، پرسنل واحد مربوط در محل کار خود مستقر شده و کلیه امور مربوطه به بیماران گردشگری سلامت، بطور متمرکز در این بخش به انجام خواهد رسید.