image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/10/12  
عنوان خبر: هفتاد و چهارمین جلسه ادواری مدیریت بیمارستان با پرسنل
متن خبر: طبق سنّت همیشگی بیمارستان، جلسه ادواری ماهیانه مدیرعامل محترم و پرسنل بیمارستان در تاریخ پنجشنبه 94/10/10 در محل سالن اجتماعات برگزار گردید و جناب آقای مهندس امیرحسنخانی پس از توصیه خود و همکاران به رعایت تقوای الهی، توضیحاتی در رابطه با وضعیت بیمارستان و لزوم رعایت صرفه جویی در کلیه هزینه ها دادند و سپس در فضایی صمیمی سؤالات مکتوب پرسنل مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مقتضی به هر یک از سؤالات داده شد.