image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/06/28  
عنوان خبر: هفتاد و سومین جلسه ادواری مدیریت بیمارستان با پرسنل
متن خبر: در ادامه سلسله جلسات ادواری گفتمان مدیرعامل بیمارستان و پرسنل محترم، هفتاد و سومین جلسه در روز پنجشنبه 94/06/26 برگزار گردید و مطابق روال همیشگی، پرسشهای کارکنان مرکز بصورت مکتوب توسط جناب آقای مهندس امیرحسنخانی مطرح گردیده و پاسخ هر یک از آنها بطور کاملا مبسوط و در محیطی صمیمی و گرم ارایه شد و در موارد مقتضی دستورات لازم جهت پیگیری امور مختلف و گزارش اقدامات انجام شده به مدیران مربوطه صادر گردید.