image1 image2 image3 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13
     
تاریخ درج خبر: 1394/03/12  
عنوان خبر: برگزاری کارگاه آموزشی احیاء نوزاد در بیمارستان بنت الهدی
متن خبر: در راستای به روز رسانی اطلاعات و آگاهی پرسنل بیمارستان و بخصوص پرستاران کارگاه احیاء نوزاد در تاریخ 5 شنبه 07/03/94 با حضور کارشناسان پرستاری و مامایی بخشهای نوزادان، زایشگاه و NICU توسط آقای دکتر رجب پور برگزار گردید و طی سه ساعت کارگاه فوق با استفاده از امکانات آموزشی پیشرفته (مولاژ احیای نوزاد) و با مشارکت حاضرین در جلسه مراحل مختلف احیاء نوزاد به صورت تئوری و عملی مورد آموزش و اجرا گذاشته شد. لازم به ذکر است این کارگاه به طور دوره ای و هر سه ماه یک مرتبه برای گروه هدف برگزار می گردد.