image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش زنان و جراحی زنان

 
   
بخش های زنان و جراحی زنان، دو بخش عمده بیمارستان جهت پذیرش بیماران مونث می باشند. بخش زنان با دارا بودن اتاقهای عمومی و خصوص عمدتاً پذیرشگر بیماران زائو و سزارین می باشد و در بخش جراحی زنان که بخش VIP بیمارستان نیز می باشد علاوه بر اتاقهای خصوصی مجهز، تعدادی سوئیت با امکانات رفاهی کامل نظیر اینترنت Wifi و ... وجود دارد که با پرسنل مجرب و آموزش دیده به ارایه خدمات به بیماران جراحی در کلیه رشته ها (اورولوژی‌، ارتوپدی، چشم، جراحی عمومی، پیوند کلیه و زنان و زایمان و ...) می پردازد.