image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش ارتوپدي

 
   
بخش ارتوپدي با بهره گیری از حضور پزشکان جراح مفاصل و استخوان که تعداد زیادی از آنان از اساتید دانشگاهی می باشند و از طرفی با همکاری پرسنل مجرب و متعهد پرستار پذیرای بیماران مختلف این رشته از طب می باشد.
خوشبختانه با تجهیز بلوک عمل بیمارستان در سالهای اخیر، اکنون پیچیده ترین اعمال جراحی ارتوپدی با استفاده از دستگاههای جدید و تکنولوژی روز دنیا در این بخش صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به تعویض مفاصل ران و زانو،‌ جراحی های ترمیمی اندام ناقص ترمیم انواع شکستگی ها و دررفتگی ها و ... اشاره نمود.