image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش بیماران بین الملل

 
   

بخش بیماران بین الملل بیمارستان بنت الهدی خدمات بهداشتی را برای مراجعین فراهم می کند که از کشور خودشان به منظور کسب خدمات بهداشتی درمانی مسافرت کرده اند.

تیم IPD تاریخچه پزشکی مراجعین را کسب می کند و پس از یک بازبینی کامل و انجام آزمایشات تشخیصی مرتبط خدمت مورد نیاز را تعیین می کند.

شما می توانید برای درخواست و پیگیری نیازهای درمانی خود و قیمت تخمینی درمان پیشنهادی از طریق ایمیل ipd@bent-hospital.com  با ما در ارتباط باشید.

تیم IPD هر قرار ملاقات پزشکی مراجعه کننده شامل مشاوره و پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و هرگونه قرار ملاقات دیگر مورد نیاز را فراهم می کند ما با پزشک مراجعه کننده در کشورش همکاری می کنیم تا دستورالعمل های ترخیص و همچنین برنامه درمانی پس از عمل جراحی را کنترل و پیگیری کنیم

تیم ما کارکنان چندین زبانه را دارد و همچنین می تواند با مترجمین تماس بگیرد که به زبان غالب بیمارن مسلط هستند و ما به پیشنهادات مراجعین و خانواده ها و در کوتاهترین زمان پاسخ می دهیم و آنرا بررسی می کنیم.

ما برای اقامت راحت بیماران تا جایی که امکان دارد تلاش میکنیم  در بنت الهدی ما خدمات درمانی را خیلی سریع فراهم می کنیم.

خدمات تخصصی و نیمه تخصصی را با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی در هر رشته پزشکی فراهم می کنیم. ما منتظر خدمت به شما هستیم لطفا برای هر اطلاعاتی از طریق راههای تماس زیر با ما تماس بگیرد

آدرس سایت :  www.bent-hospital.com

تلفن : 05138518114    داخلی (365)  - ساعت تماس از 14-8

فکس: 05138518113

تلفن همراه : 09157158638  -  ساعت تماس  21-14

   
                  پزشک IPD
                 دکتر امیرمسعود رجب پور
                 متخصص اطفال
 
   
                  پزشک IPD
                 دکتر هما خسروی
                 پزشک عمومی
   
                  مسئول IPD
                 فرزاد کاشفی
                
   
                  کارمند IPD
                 مهدیه حیدری
                 مترجم زبان
   
                  پرستار IPD
                 افسانه فرگاهی
                 پرستار
   
                  پرستار IPD
                 مریم مهبود
                 پرستار