image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
   
اهدای تندیس، گواهینامه و لوح تقدیر چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی (بهار97) اهدای اعتبار نامه و تندیس مدیر شایسته ملی به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی  اهدای تندیس اولین کنفرانس مهندسی مدیریت در توسعه کارآفرینی و اقتصاد ایران به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی
         
   
اهدای تندیس طلایی، لوح تقدیر و نشان عالی مدیریت برتر و کارآفرین نمونه به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی   دریافت تندیس طلائی چهره ماندگار مدیریت کشور   لوح گواهی انتخاب مدیرعامل بیمارستان بنت الهدی به عنوان چهره مادنگار مدیریت کشور
         
   
اهدای گواهینامه بین المللی و دیپلم افتخار مدیریت برتر از سوی صندوق اروپایی توسعه مدیریت به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی   دریافت تندیس و لوح تقدیر  تعالی و مدیریت تعاونی به بیمارستان بنت الهدی   نشان طلائی چهره ماندگار مدیریت ماندگار کشور
         
   
لوح گواهی انتخاب مدیرعامل بیمارستان بنت الهدی به عنوان چهره مادنگار مدیریت کشور گواهی شرکت در نمایشگاه عمان  2015 Oman Health تقدیر اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت و درمان از حضور فعال بیمارستان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث
         
   
اهدای گواهینامه مدیریت برتر به جناب آقای مهندس امیرحسنخانی از طرف باشگاه نوابغ مدیریت ایران   دریافت گواهینامه ISO 22301:2012 مدیریت توسط مدیرعامل محترم بیمارستان بنت الهدی   دریافت لوح و تندیس بلورین (ICSI) مشتری مداری و مدیریت مشتری 
         
   
حضور  در همایش بررسي راهكارهاي ارتقاء مديريت اطلاعات و مديريت در بيمارستان هاي كشور   شرکت مدیران بیمارستان در هفتمین همايش بين المللي مديريت بيمارستاني  

 تقدیر و پشتیبانی بیمارستان بنت الهدی از ورزشکاران

         
   

شرکت مدیران بیمارستان در ششمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني

  انتخاب بیمارستان بنت الهدی به عنوان بیمارستان نمونه در سال 1391 از سوی سازمان بیمه خدمات نیروهای مسلح    حمایت و پشتیبانی بیمارستان بنت الهدی در امر آموزش دانشجویان هوشبری پیراپزشکی
         
   
تقدیر نامه دانشگاه علوم پزشکی از ارائه خدمات مطلوب اورژانس به بیماران   دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی   تندیس کسب مقام دوم فوتسال بزرگسالان مشهد توسط بیمارستان بنت الهدی
       
     
افتخار آفريني تيم فوتسال بيمارستان بنت الهدي در اولين دوره مسابقات نظام پرستاري مشهد در  اسفند 1392   گواهینامه حضور جناب آقای مهندس امیرحسنخانی در ششمین دوره تجلیل مشاهیر و چهره های نامدار بخش تعاون ایران