تاریخ درج خبر: 1397/07/14
عنوان خبر :
     افتتاح فاز جدید زایشگاه بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     افتتاح فاز جدید زایشگاه بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/06/03
عنوان خبر :
     برگزاری مراسم روز پزشک
خلاصه خبر :
     برگزاری مراسم روز پزشک در بخش NICUبیمارستان
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/05/07
عنوان خبر :
     بيمارستان خصوصي بنت الهدي مشهد بيمارستان برتر در ششمين سمپوزيوم ملي آموزش به بيمار
خلاصه خبر :
     بيمارستان خصوصي بنت الهدي مشهد بيمارستان برتر در ششمين سمپوزيوم ملي آموزش به بيمار
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/05/04
عنوان خبر :
     حضور گروهي از خدام حضرت علي ابن موسي الرضا در محل بيمارستان
خلاصه خبر :
     حضور گروهي از خدام حضرت علي ابن موسي الرضا در محل بيمارستان
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/05/02
عنوان خبر :
     اهدای هدایای از طرف مدیرعامل محترم بیمارستان
خلاصه خبر :
     اهدای هدایای از طرف مدیرعامل محترم بیمارستان
ادامه اخبار
------------------------------------------