تاریخ درج خبر: 1397/05/07
عنوان خبر :
     بيمارستان خصوصي بنت الهدي مشهد بيمارستان برتر در ششمين سمپوزيوم ملي آموزش به بيمار
خلاصه خبر :
     بيمارستان خصوصي بنت الهدي مشهد بيمارستان برتر در ششمين سمپوزيوم ملي آموزش به بيمار
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/05/04
عنوان خبر :
     حضور گروهي از خدام حضرت علي ابن موسي الرضا در محل بيمارستان
خلاصه خبر :
     حضور گروهي از خدام حضرت علي ابن موسي الرضا در محل بيمارستان
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/05/02
عنوان خبر :
     اهدای هدایای از طرف مدیرعامل محترم بیمارستان
خلاصه خبر :
     اهدای هدایای از طرف مدیرعامل محترم بیمارستان
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/04/16
عنوان خبر :
     هفتاد و نهمین جلسه ادواری، گفتمان مدیرعامل و پرسنل بیمارستان
خلاصه خبر :
     هفتاد و نهمین جلسه ادواری
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/03/24
عنوان خبر :
     بازدید آموزش به بیمار توسط تیم نظارتی معاونت درمان
خلاصه خبر :
     بازدید آموزش به بیمار توسط تیم نظارتی معاونت درمان
ادامه اخبار
------------------------------------------