تاریخ درج خبر: 1398/02/19
عنوان خبر :
     برنامه آموزشی بهداشت دست در مدرسه المهدی توسط واحد سلامت بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برنامه آموزشی بهداشت دست در مدرسه المهدی توسط واحد سلامت بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1398/02/16
عنوان خبر :
     به مناسبت روز جهاني ماما؛ افتتاح فاز جدید زایشگاه واتاقهاي LDR در بيمارستان و زايشگاه بنت الهدي
خلاصه خبر :
     به مناسبت روز جهاني ماما؛ افتتاح فاز جدید زایشگاه واتاقهاي LDR در بيمارستان و زايشگاه بنت الهدي
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1398/02/07
عنوان خبر :
     بيمارستان وزايشگاه خصوصي بنت الهدي نيز به عنوان تنها بيمارستان خصوصي برگزيده در كل كشور
خلاصه خبر :
     بيمارستان وزايشگاه خصوصي بنت الهدي نيز به عنوان تنها بيمارستان خصوصي برگزيده در كل كشور
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1398/01/29
عنوان خبر :
     برگزاري ويدئو كنفرانس آنلاین كارشناس مسئول واحد بيماران بين الملل در بيمارستان بنت الهدي مشهد
خلاصه خبر :
     برگزاري ويدئو كنفرانس آنلاین كارشناس مسئول واحد بيماران بين الملل در بيمارستان بنت الهدي مشهد
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/11/13
عنوان خبر :
     برگزاری " کنفرانس علمی زایمان ایمن و بی درد" توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برگزاری " کنفرانس علمی زایمان ایمن و بی درد" توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------