تاریخ درج خبر: 1397/03/24
عنوان خبر :
     بازدید آموزش به بیمار توسط تیم نظارتی معاونت درمان
خلاصه خبر :
     بازدید آموزش به بیمار توسط تیم نظارتی معاونت درمان
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/02/20
عنوان خبر :
     برگزاری مراسم جشن روز ماما در بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برگزاری مراسم جشن روز ماما در بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/02/16
عنوان خبر :
     راه اندازی اتوبوس های آموزش سلامت
خلاصه خبر :
     راه اندازی اتوبوس های آموزش سلامت زنان در سطح شهر توسط همکاران ماما بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/02/09
عنوان خبر :
     اقدامات انجام شده به مناسبت هفته سلامت
خلاصه خبر :
     اقدامات انجام شده به مناسبت هفته سلامت
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/02/02
عنوان خبر :
     تجلیل و قدرانی از جناب آقای مهندس امیرحسنخانی به مناسبت روز جانباز
خلاصه خبر :
     تجلیل و قدرانی از جناب آقای مهندس امیرحسنخانی به مناسبت روز جانباز
ادامه اخبار
------------------------------------------