تاریخ درج خبر: 1397/11/13
عنوان خبر :
     برگزاری " کنفرانس علمی زایمان ایمن و بی درد" توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برگزاری " کنفرانس علمی زایمان ایمن و بی درد" توسط بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/10/25
عنوان خبر :
     برگزاری جشن روز پرستار و معرفی پرستاران نمونه در دانشکاه علوم پزشکی مشهد
خلاصه خبر :
     برگزاری جشن روز پرستار و معرفی پرستاران نمونه در دانشکاه علوم پزشکی مشهد
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/10/23
عنوان خبر :
     حضور معاونت محترم فرمانداري به مناسبت روز پرستار در بيمارستان بنت الهدي
خلاصه خبر :
     حضور معاونت محترم فرمانداري به مناسبت روز پرستار در بيمارستان بنت الهدي
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/10/23
عنوان خبر :
     بزرگداشت روز پرستار در بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     بزرگداشت روز پرستار در بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/10/22
عنوان خبر :
     طرح ملی غربالگری پرفشاری خون و تعیین تناسب وزن در بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     طرح ملی غربالگری پرفشاری خون و تعیین تناسب وزن در بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1397/10/19
عنوان خبر :
     برگزاری کنفرانس علمی «زایمان ایمن و بی درد » با امتیاز بازآموزی توسط بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     برگزاری کنفرانس علمی «زایمان ایمن و بی درد » با امتیاز بازآموزی توسط بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------