تاریخ درج خبر: 1396/04/14
عنوان خبر :
     بار دیگر خانواده بزرگ بنت الهدی برخود بالید
خلاصه خبر :
     دریافت گواهینامه بین المللی و دیپلم افتخار مدیریت برتر از سوی صندوق اروپایی توسعه مدیریت
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/03/08
عنوان خبر :
     افتخاری دیگر در لوح درخشان موفقیت های بنت الهدی
خلاصه خبر :
     افتخاری دیگر در لوح درخشان موفقیت های بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1396/01/31
عنوان خبر :
     بازدید سالیانه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی
خلاصه خبر :
     بازدید سالیانه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی آموزش به بیمار
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1395/09/08
عنوان خبر :
     اهدای لوح و تندیس ارزشمند "تعالی مدیریت تعاونی" به مدیرعامل بیمارستان بنت الهدی
خلاصه خبر :
     اهدای لوح و تندیس ارزشمند "تعالی مدیریت تعاونی" به مدیرعامل بیمارستان بنت الهدی
ادامه اخبار
------------------------------------------
تاریخ درج خبر: 1395/08/24
عنوان خبر :
     برگزاری گردهمایی آخرین یافته های بانک خون بندناف رویان
خلاصه خبر :
     برگزاری گردهمایی آخرین یافته های بانک خون بندناف رویان در هتل هما
ادامه اخبار
------------------------------------------