image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش رادیولوژی - سونوگرافی

 
   
طی سالهای اخیر این بخش به دستگاههاس جدید و مدرن سونوگرافی و رادیولوژی مجهز گردیده است که از آن جمله می توان به خرید دستگاه چاپگر و کارت خوان با جدیدترین امکانات چاپ دیجیتال تصاویر رادیوگرافیک و راه اندازی سیستم یکپارچه مشاهده این تصاویر در کلیه بخشهای بیمارستان (PACS) اشاره نمود که دسترسی به رادیوگرافیهای بیمار را بسیار آسان نموده و کیفیت آن نیز به طرز چشمگیری بهبود یافته است. در قسمت سونوگرافی نیز با حضور متخصصین مجرب سونوگرافی (خانم و آقا) کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی سونوگرافیک با بهترین تکنولوژی انجام می شود.
همچنین این بخش با استفاده از جدیدترین دستگاه CARM توانایی تهیه کلیشه ها و شاتهای رادیوگرافیک را در حین اعمال جراحی و بر بالین بیمار در اتاق عمل دارد.