image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

 
   
پلی کلینیک بیمارستان بنت الهدی با دارا بودن واحدهای تخصصی و فوق تخصصی به ارایه خدمات به بیماران و مراجعین سرپایی مشغول می باشد. در این قسمت درمانگاهای اطفال،‌نوزادان، زنان و زایمان و نازایی، کلپوسکوپی و جراحی زنان، سونوگرافی، چشم پزشکی، بینایی سنجی و دندانپزشکی در دو شیفت صبح و عصر به ارایه خدمت می پردازند و با حضور پزشکان حاذق در ساعات تعیین شده پذیرای تعداد زیادی از مراجعین در سنین مختلف می باشند.