image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش اورولوژي

 
   
این بخش از قدیمی ترین بخش های بیمارستان می باشد و با حضور اساتید مجرب و متعهد دانشگاهی و جراحان متبحّر پذیرای بیماران متعددی در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری بوده و در دو بخش مجزای خانم ها و آقایان به درمان این بیماران می پردازد.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از اعمال جراحی فوق تخصصی و سنگین نیز با استفاده از آخرین تکنولوژیهای موجود در زمینه اعمال جراحی اورولوژی و آندوسکوپی در این بخش انجام می شود که از آن جمله می توان به عمل پیوند کلیه، بازسازی مثانه و ... اشاره نمود.