image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

کلینیک تخصصی پوست و لیزر

 
   
این کلینیک یکی از واحدهای فعال بیمارستان می باشد که با وجود انواع دستگاههای مدرن لیزر پوست و حضور پزشکان متخصص پوست مجرب و متعهد به ارایه انواع درمان های مرسوم و نوین در جهت انجام اعمال زیبایی رفع و حذف خال و موهای زاید و ... می پردازد.
کاشت و پیوند مو یکی از اعمال فوق تخصصی مرسوم این واحد می باشد و ماهیانه چندین مورد از این عمل در بخشهای ویژه این کلینیک انجام می گیرد و اقبال روز افزون مراجعین به این واحد، مؤید کیفیت برتر خدمات ارایه شده می باشد.