image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20

بخش دیالیز

 
   
واحد دیالیز بیمارستان بنت الهدی سالهای متمادی پذیرای بیماران دردمند نیازمند این درمان خاص می باشد و با پذیرش بیمار در سه شیفت در هر هفت روز  هفته جزو واحدهای دارای آمار بالای مراجعین در سطح استان می باشد. این بخش با حمایت خیرین و مدیریت بیمارستان، علاوه بر درمان بیماران، بر امور اقتصادی و اجتماعی آنان نیز نظارت داشته و کمک های شایان توجهی به آنان و خانواده هاشان می نماید.
پزشکان و پرسنل با تجربه و کارورزیده در کنار تجهیزات و دستگاه های همو دیالیز مدرن، در حال ارایه بهترین خدمات به بیماران نیازمند توجه این بخش می باشند. با توجه به پتانسیل توریستی و زیارت شهر مشهد، این بخش در اکثر اوقات پذیرای بیماران خارجی و زائرین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نیز می باشد.