image1 image16 image3 image17 image18 image5 image16 image6 image7 image9 image10 image12 image13 image15 image16 image20
   عنوان تخصص:  
  
ردیفنام پزشکتخصصآدرستلفن
136 ناصر بلوريان حقيقيارتوپدسه راه جم، ساختمان جم38598056
137حميد فرزادفرارتوپدفلکه بیمارستان امام رضا- اول ابن سینا- ساختمان ابن سینا38533722
138شوكت اله مهاجرزادهارتوپداحمدآباد، روبروي بيمارستان قائم38445148
139 پروين بازوبنديارتوپدنبش وكيل آباد 23 اول خیابان سید مرتضی36078966
140اكبر حاج صادقيارتوپدخیابان ابن سینا- نرسیده به فلکه امام رضا- ساختمان پزشکان کیمیا38517618
141اميرصالح آباديارتوپد  
142يوسف سروريارتوپدخيابان گلستان، جنب داروخانه دكتر فيروزيان38598880
143محمد خياط زادهارتوپدميدان امام رضا، ابتداي ابن سينا، ساختمان كيميا، همكف38592316
146سيدجواد موسوي بايگيارتوپدپرستار 1، ساختمان سماء38460196
147محمدرضا توکلیانارتوپد  
148حميد قاضيارتوپدآزاد شهر- چهارراه میلاد- جنب بانک رفاه طبقه اول36059447
149اميد شاهپريارتوپد  
150محمد تقي پيونديارتوپدميدان بيمارستان امام رضا- پ172 38112485
151رضا بهادرارتوپدعارف2 ساختمان مهر 38472011
152جعفر رضازاده ارتوپداحمداباد عارف2قطعه سوم سمت راست ساختمان يونس طبقه سوم 38407730
153محمد رضا شاهرخيارتوپدپرستار1- ساختمان 20 طبقه 1-38404615
154محمد حسن محموديارتوپد  
155محمد باقريارتوپدساختمان پزشکان رازی- سونوگرافی پارسیان طبقه دوم38590319
156حميد رضا شيخانيارتوپدپرستار1- سمت چپ- ساختمان سماء- طبقه سوم- واحد 3138460212
157محمد حسين ابراهيم زادهارتوپد 38541812
158علي دانسته ارتوپدابتداي بلوارسجاد بين چهاراه خيام و گلريز مجتمع پزشكان نگين137677671
159جعفر ابراهيميارتوپدكوهسنگي 6 نبش چهارراه اول- ساختمان نیکان38550483
160جواد دانستهارتوپد  
161محمد بهره مند ارتوپدميدان بيمارستان امام رضا ابتذايخ رازي ساختمان رازي طبقه 3 واحد 30938552174
162علي اجوديارتوپدسي متري طلاب خ وحيد بين وحيد 5و7ساختمان پزشكان وحيد32772807
163رضا اشراقي ايوريارتوپدخ رازي غربي نرسيده به ميدان بينارستان امام رضا ساختمان پزشكان رازي طبقه اول واحد 109 38553487
164 سيد نويد رضا ميرزادهارتوپد